Nabídka prací

Opravy pomocí infratechnologie (Silkot)

Používáme novou metodu opravu vozovek, která využívá infratechnologii.Tento způsob opravy dává vozovce nové užitné parametry a je velmi šetrný k životnímu prostředí. Při opravě se používá nová nebo recyklovaná balená směs. Tento materiál se aplikuje na infrazářiči nahřátý silniční svršek. Významnou předností této technologie (ve srovnání        s aktuálně využívanými metodami oprav) je její trvanlivost a možnost kvalitní aplikace také v zimních měsících.

VÝHODY NAŠÍ TECHNOLOGIE:

1. Provádění opravy je velice rychlé a jednoduché.

2. Opravené místo dále nepraská, jelikož nedochází pouze k nahřátí opravovaného místa, ale i jeho okolí.

3. Cena opravy ve srovnání s používanými technologiemi je 2 až 2,5 krát levnější.

 

Pracovní stroj Silkot je především určen na lokální opravy výtluků, propadlých překopů,  povrchových prasklin a spár.

Metoda spočívá v patentovaném zařízení a postupu opravy.

Oprava provedena naším strojem je opravou definitivní a díky schopnosti stroje pracovat i v zimních měsících může nahradit i tzv. studenou balenou.

Použitím našeho stroje navíc nevzniká přechodová spára, která je průvodním jevem současných oprav.

Pro ohřev opravovaného místa se využívá infračerveného spektra záření, jenž je emitováno speciálními vysokorychlostními přetlakovými hořáky. Infračervený ohřev byl zvolen pro jeho schopnost nahřívat nejen povrchově, ale díky jeho vlnové charakteristice i pronikat do hloubky materiálu. Naproti tomu ohřev plamenem působí degradaci povrchové vrstvy, kterou většinou spálí, aniž by proběhlo nahřátí nutné k opravě v hlubším profilu. Jelikož nahřívaná plocha zahrnuje i blízké okolí opravovaného místa, spolehlivě likviduje praskliny vybíhající do stran, a tím zabrání opětovnému vzniku výtluku .

Stroj je certifikován ministerstvem dopravy České republiky a Strojírenským zkušebním ústavem  s. p. Brno.

Pokládka asfaltových (živičných) směsí

Provádíme pokládky nové, tak i recyklované asfaltové směsi.

Při pokládce recyklované směsi používáme mobilní recyklátory živice značky Bagela. Jedná se o stroje, které zpracují   a připraví k opětovnému použití vybourané a vyfrézované živičné vrstvy silnic. Při použití recyklátorů dochází k velmi výrazným úsporám, ve srovnání s aplikací nové obalovačky. Materiál je v recyklátorech tepelně a mechanicky zpracován. Poté je při teplotě 150 - 180 (°C) připraven pro aplikaci. Je vhodný na opravy výtluků, ale i na výstavbu nových silnic a zpevněných ploch. S velkou výhodou se recyklátory používají při opravě vozovek po pokládce kabelů či jiných vedení. Vyřezané kusy živice se na místě znovu použijí. Velice vhodné je použití recyklátorů i pro výstavbu povrchů chodníků, vjezdů a cyklistických stezek. Jelikož se používá recyklovaný materiál je cena opravy postavena na zcela jinou úroveň oproti pokládce nové balené směsi.

Výstavba a rekonstrukce polních a lesních cest

Zabýváme se výstavbou a rekonstrukcí polních a lesních cest různých typů povrchů – penetrační makadam, asfalt. 

Penetrační makadam

Provádíme stavbu a opravu komunikací, parkovišť, odstavných ploch z penetračního makadamu. Jedná se o vrstvu vzniklou z kamenné kostry prolité asfaltovým pojivem a následného zaplnění povrchových mezer rozprostřeným a zhutněným drceným kamenivem.

Stavba a rekonstrukce chodníků

Naše stavební firma zajišťuje výstavby a opravy chodníků. Jedná se o asfaltové povrchy, ale také o pokládku zámkové  a plošné dlažby.

Sanace divokých a technologických spár, řezání asfaltových a betonových ploch, bourací práce

Opravy divokých a technologických spár provádíme profrézováním a vyčištěním vyfrézované komůrky. Na zalévaní používáme kvalitní zálivkové hmoty. Oprava je zakončena použitím protismykové posýpky.

Provádíme řezání asfaltových i betonových ploch včetně bouracích prací.

Postřiky vozovek

V rámci celoplošné údržby a oprav vozovek využíváme speciální postřiky, které zvýší jejich kvalitu i životaschopnost.

Autodoprava Avia kontejner 5 t, přistavení kontejneru

Zajišťujeme dopravu Avia kontejner 5 t.  Vhodné na přepravu všech sypkých materiálů (písek, štěrk, kačírek, mulčovací kůra, uhlí), strojů,  dovoz stavebních materiálů  atd. Provádíme odvoz stavební suti i odpadu např. při vyklízení staveb či budov  apod. Přistavení kontejneru na dohodnutou dobu, odvoz na skládku.

Práce provádíme po celém území ČR.

Více informací na tel.: +420 774 132 111.

TRESIL, s.r.o.

Kontaktujte nás na centrální telefonní číslo, posléze budete přesměrováni na naše jednotlivá zastoupení.                                  

Zastoupení PRAHA

Zastoupení BRNO

Zastoupení OSTRAVA

Provozovna TŘEBÍČ

 Tel.: +420 774 132 111

www.tresil.cz
info@tresil.cz

22. 6. Pavla

Zítra: Zdeňka

Návštěvnost stránek

140816
tresil